Poduzeće

FIDES bilanca pruža računovodstveno-financijske usluge društvima Styria grupe s područja Republike Hrvatske, kao i usluge vođenja kadrovske administracije, obračuna plaća i autorskih honorara, te platnog prometa za društva Styria grupe iz Republike Hrvatske.

Društvo nastoji usvojiti i uvesti u svoj rad najbolja iskustva i znanja s područja knjigovodstva i kadrovske administracije, vodeći se mišlju da su klijenti i njihove potrebe uvijek u centru naše pozornosti. Kontinuirano pratimo kvalitetu naših usluga i koorigiramo procese rada u suradnji s klijentima,  shodono uočenim potrebama. Da bi to mogli postići njegujemo timski rad u Društvu, usklađujemo naše aktivnosti s matičnim poduzećem Fides GmbH, na onim područjima na kojima je to moguće, investiramo u naša znanja i vještine, te pratimo najnovija kretanja u području naše djelatnosti.

U svom radu vodimo se mišlju kako kvaliteta naše usluge nikada nije toliko dobra da ne bi mogla biti još bolja, stoga je u interakciji s našim okružjem stalno tragamo za novim još boljim rješenjima.

Društvo i klijenti kojima pružamo uslugu koriste SAP software i to slijedeće module:

  •     FI (financijsko knjigovodstvo),
  •     HR i TM (kadrovska administracija i obračun plaća, honorara, putnih  naloga i ugovora o djelu),
  •     CO (kontroling),
  •     MM (materijalno knjigovodstvo),
  •     SD (prodaja)


Osim navedenih modula koristi se i interface-1 prema drugim programima kao DTI, Laus i ISM.