Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ

Aktiva

Aktivna strana bilance označava iznos svih imovinskih stavki u bilanci i daje obavijest o upotrebi sredstava i sastavu imovine.


Amortizacija

Amortizacija predstavlja izdatak za uobičajeni vijek uporabe a time i potrošnjom uvjetovano smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine za neko obračunsko razdoblje (u pravilu jedna godina) u Računu dobiti i gubitka. Amortizacija označava onaj postupak, kojim se nabavna vrijednost raspoređuje na predviđeni (višegodišnji) vijek uporabe. 


Amortizacija, kumulirana

Kumulirana amortizacija označava smanjenje vrijednosti nekoga postrojenja od početka njegova puštanja u pogon. Ona se pojavljuje u inventurnoj listi postrojenja za svako investicijsko dobro i daju obavijest o iznosu amortizacije od početka amortizacije.


Autorski ugovor

Autorski ugovor je Ugovor na temelju kojeg se stječe pravo iskorištavanja autorskog prava.