Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ
Bilanca

Vrijednosno sučeljavanje imovine (aktiva), dugova (pasiva) i vlastitog kapitala na dan roka (najčešće 31.12.). Bilanca pored Računa dobiti i gubitka predstavlja glavni sastavni dio mjesečnih i godišnjih financijskih izvješća nekoga poduzeća. Kao osnova za izradu bilance fungiraju Zakon o  računovodstvu i Međunarodni računovodstveni standardi (IFRS).