Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ

Fiksni troškovi

Na fiksne troškove se ne može utjecati kratkoročno do srednjoročno, odnosno na njih se jedva može utjecati, pa oni ne reagiraju na oscilacije u zaposlenosti odnosno iskorištenosti, kao što su npr. troškovi osoblja ili najma.


Financijska imovina

Financijska imovina je dio dugotrajne imovine. Pod to potpadaju npr. udjeli u drugim poduzećima i dugoročnije držani vrijednosni papiri.