Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ
Godišnja financijska izvješća

Osnovu za izradu godišnjih financijskih izvješća čine Zakon o računovodstvu kao i Međunarodni računovodstveni standardi (IFRS). Glavne sastavne dijelove godišnjih financijskih izvješća čine Bilanca kao i Račun dobiti i gubitka, Porezna bilanca i Bilješka uz financijska izvješća.