Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ

Honorar

Honorar je novćani iznos koji dobiva honorarni suradnik za rad obavljen po autorskom ugovoru ili ugovoru o djelu.


Honorarni suradnik

Honorarni suradnik je osoba koja za potrebe Naručitelja obavlja poslove na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora.