Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ
Likvidna sredstva

Kao likvidna sredstva označavaju se odmah raspoloživa novčana sredstva, koja poduzeću stoje neposredno na raspolaganju, pa se stoga mogu iskoristiti za pokrivanje obveza plaćanja ili za razreze poreza.


Loko vožnja

Loko vožnja je korištenje privatnog vozila za službene svrhe u mjestu sjedišta poslodavca ili mjestu poslovnice poslodavca na udaljenosti do 30 kilometara.