Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ

Materijalna imovina

Materijalna imovina je dio dugotrajne imovine. Tu spadaju npr. strojevi, uređaji, uredska oprema i uredski inventar itd.


Mjesto troška

Organizacijska jedinica koja uzrokuje troškove i koja na njih može utjecati i njima upravljati.Pod mjestom troška podrazumijeva se mjesto nastanka troška u nekom poduzeću. Definiranje mjesta troška uslijedit će primjerice prema prostornom razgraničenju ili prema područjima odgovornosti.