Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ

Nabavna vrijednost

Nabavna vrijednost nekoga postrojenja je ona vrijednost, kojom se neko postrojenje uknjižuje u dugotrajnu imovinu. Nabavna vrijednost predstavlja osnovu za obračun amortizacije i u normalnom slučaju odgovara nabavnim troškovima kao i onim troškovima, koju su potrebni za puštanje u pogon tog postrojenja.


Naknada plaće

Naknada plaće je novčani iznos koji radnik dobiva tijekom razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom (npr. za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta, bolovanja).