Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ

Obrazac PK – kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada

Obrazac PK – kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada je dokument koji izdaje Porezna uprava i u koji se upisuju porezne olakšice. Bez navedenog dokumenta Poslodavac nije mogućnosti prilikom obračuna plaće uzeti u obzir poreznu olakšicu radnika.


Obveze

Pod obvezama se podrazumijevaju financijske obveze prema trećim osobama, kao što su npr. dobavljači ili banke, koje jasno postoje. Obveze se u bilanci uvrštavaju u pasivu.


Odjava s prethodnog zdravstvenog osiguraja

Odjava s prethodnog zdravstvenog osiguraja je dokument – tiskanica 3 ovjerena od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim radnik dokazuje da mu je zdravstveno osiguranje po osnovi prethodnog radnog odnosa ili drugog statusa prestalo, kako bi ga Poslodavac mogao prijaviti na zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa.


Opći troškovi

Troškovi koji se prema ključu raspodjele troškova mogu rasporediti na mjesta troška, budući da direktno pripisivanje nije moguće ili iz ekonomskih razloga nije smisleno.


Otkazni rok

Otkazni rok je rok protekom kojeg na temelju datog otkaza ugovora o radu prestaje ugovor o radu i radni odnos koji se temelji na tom ugovoru (od dva tjedna do četiri mjeseca u slučaju redovnog otkaza).


Otpremnina

Otpremnina je novčani iznos koji poslodavac plaća radniku kojem je otkazao ugovor o radu zbog poslovno ili osobno uvjetovanih razloga.