Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ

SAP R/3 

Gospodarski standardni softver tvrtke SAP; SAP R/3 je u upotrebi kako u privatnome tako i u javnome sektoru. Iza pojma SAP R/3 krije se slijedeće: sustavi, aplikacije, proizvodi, realtime 3.Datoteke će u stvarnom vremenu (engl. realtime) biti prisutne s uknjiženjem u kompletnom SAP sustavu. Radi se o visoko integriranom sustavu, koji postavlja zahtjev da sva područja računovodstva budu pokrivena u međusobno integriranim modulima.


SAP R/3, Modul CO

„Controlling Modul od SAP R/3": Ovaj modul služi za provođenje računovodstva troškova i računovodstva izvršenja. Važni elementi strukturiranja su objekti za uvrštavanje troškova (mjesta troška, unutarnji nalozi) te standardna hijerarhija mjesta troška i vrsta troškova. Kao tehničko-organizacijska struktura fungira krug računovodstva troškova.


SAP R/3, Modul FI

„Financial Modul od SAP R/3": Ovaj modul služi za provođenje financijskog knjigovodstva s Glavnom knjigom i sporednim knjigama. Vodeći element strukturiranja je konto bilance i računa i dobiti i gubitka. Kao tehničko-organizacijska struktura fungira krug knjigovodstva.


Sitni inventar

Sitni inventar su gospodarska dobra iz dugotrajne imovine, čija se nabavna vrijednost kreće ispod 2.000,00 kn  neto. Ona se u godini nabave otpisuju u 100 %-tnom iznosu, pa time u 100 %-tnom opsegu utječu na poslovni rezultat.


Službeni put

Službeni put je svako putovanje kada radnik, po nalogu poslodavca obavlja radne zadatke u mjestu koje je različito od mjesta rada odnosno od mjesta stanovanja, a koje je udaljeno najmanje 30 (trideset) kilometara od mjesta rada odnosno mjesta stanovanja.