Leksikon

ABCDFGHIKLMNOPRSTUVZ

Zakon o radu

Opći zakon radnog prava. Uređuje radne odnose u Republici Hrvatskoj.


Žiro račun

Žiro račun je račun otvoren kod bilo koje banke u RH i na koji se isplaćuje honorar suradnika. Honorar je moguće isplatiti isključivo na žiro-račun honorarnog suradnika.