Kadrovska administracija

Kadrovska administracija

 • Zapošljavanja / odlasci djelatnika (prijave i odjave zaposlenika u MIO i ZO),
 • Mjesečna zakonska davanja i prijave,
 • Godišnja izvješća i prijave,
 • Kolektivni pregovori (suport klijentima),
 • Bilančno zatvaranje godine (rezervacije, razgraničenja),
 • Obrada internih informacija koncerna,
 • Praćenje pravne regulativa iz područja radnog zakonodavstva,
 • Aktivno prikupljanje podataka,
 • Izrada dokumentacije- ugovor o radu, isplatni list, sporazumni raskid, otkaz,
 • Izrada raznih internih i eksternih analiza,
 • Podrška kod radno- i poreznopravnih pitanja,
 • Savjetovanje i praćenje tijekom provođenja projekata odn.podrška kod izvanrednih poslovnih slučajeva itd.

 

Obračuna plaća, honorara i putnih naloga

 • Unos elemenata u SAP za obračun plaća (prekovremeni sati, rad subotom, nedjeljom i blagdanom, stimulacija i drugo),
 • Unos obustava (krediti, alimentacije i sl.),
 • Unos izostanaka s rada (bolovanja, godišnji odmori),
 • Izrada probnog obračuna i kontrola,
 • Obrada plaće i isprint izvještaja za banku,
 • Provedba plaćanja i knjiženje plaće,
 • Printanje listića za zaposlenike,
 • Refundacija bolovanja,
 • Izrada ID  i IDD obrazaca za kontrolu doprinosa, poreza i prireza,
 • Kućni krediti - izrada dokumentacije, odbijanje od plaće,
 • Ovjera raznih potvrda za kredite i slično,
 • Preuzimanje podataka iz CGA programa za obračun plaća,
 • Kontrola i unos matičnih podataka,
 • Izrada obračuna autorskih honorara,
 • Provedba plaćanja,
 • Printanje R-2 računa,
 • Knjiženje,
 • Obrada i unos putnih naloga,
 • Isplata akontacija,
 • Obračun i knjiženje putnih naloga,
 • Isprint potvrda o ostvarenom dohotku,
 • Obračun i plaćanje inozemnih autorskih honorara i dr.