Knjigovodstvo

Glavna knjiga

U području Glavne knjige radi se na slijedećem:

 • Bilanca i RDG kontrolira, sažima i izrađuje bilancu, poreznu bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješća o novčanom tijeku,
 • Blagajne i banke- kontiranje  i knjiženje blagajničkih dokumenata, usklađenje blagajničkih i bankovih stanja za zatvaranje mjeseca,
 • Knjiženje plaća,
 • Knjiženje predujmova djelatnicima - po potrebi,
 • Osnovna sredstva,
 • Vrijednosnice,
 • Inventure,
 • Porezi i davanja,
 • Interni dokumenti / mjesečne aktivnosti,
 • Reporting,
 • Izrada upitnika za Poreznu upravu kod otvaranja poduzeća,
 • Mjesečne statistike,
 • Suradnja s revizorima i drugo.

 

Saldakonti kupaca

 • Obrada matičnih podataka i održavanje matičnog sloga kupaca, preuzimanje podataka iz drugih sustava npr. DTI i kontrola prijenosa,
 • Banke-knjiženje izvoda,zatvaranje konta kupaca , provođenje kompenzacija i sl.,
 • Knjiženje izlaznih računa,
 • Usklađenje unutar koncerna,
 • Telefonsko servisiranje klijenata,
 • Slanje izvoda otvorenih stavaka radi potvrde od strane kupaca,
 • Opominjanje kupaca i drugo.

 

Saldakonti dobavljača

 • Kontrola računa (mjesto troška, potpisi, računska ispravnost i sl.),
 • Kontaktiranje s dobavljačima i klijentima  kad nedostaju neki elementi računa,
 • Provjera aktualnosti bankovnih podataka,
 • Knjiženje ulaznih računa,
 • Konfirmacije salda,
 • Usklađenje unutar koncerna,
 • Kompenzacije i drugo.