Platni promet

Platni promet / Blagajna

  • Electronic Banking Izvršenje svih plaćanja,
  • Ino- plaćanja,
  • Pojedinačni platni nalozi,
  • Izrada cash raporta,
  • Raspoređuje priljev deviznih sredstava,
  • Knjiženje glavne blagajne dnevno,
  • Knjiženje pomoćnih blagajni mjesečno (dopisništva),
  • Knjiženje blagajne malih oglasa i drugo (gotovina, čekovi,  kartičari i sl.),
  • Zaprimanje uplata za pretplatu, od prodaje knjiga i sl.