PODJETJE

Fides bilanca zagotavlja računovodske in finančne storitve tako slovenskim podjetjem Styrie medie skupine kot tudi ostalim partnerjem. Družba si prizadeva pridobiti in v svoje delo vnesti najboljše izkušnje s področja računovodstva in kadrovske administracije, ki slonijo na ideji, da morajo biti stranke in njihove potrebe vedno v centru naše pozornosti. Neprenehoma spremljamo kvaliteto naših storitev in  glede na potrebe prilagajamo procese dela našim strankam. Da to dosežemo, negujemo ekipno delo v podjetju, na vseh mogočih področjih usklajujemo aktivnosti z matičnim podjetjem Fides verrechnungs und Dienstleistuns GmbH, vlagamo v naše znanje in spretnosti ter spremljamo najnovejše spremembe na področju naše dejavnosti.

Pri našem delu nas vodi misel, da kakovost naših storitev nikoli ni tako dobra, da ne bi mogla biti še boljša, zato v interakciji z našim okoljem nenehno iščemo nove, še boljše rešitve.

Podjetje in naše stranke uporabljamo SAP programski sistem in sicer naslednje module:

  • FI (finančno knjigovodstvo)
  • HR i TM (kadrovska administracija in obračun plač, honorarjev, potnih stroškov in pogodbenega dela)
  • CO (kontroling)
  • MM (materialno knjigovodstvo)
  • SD (prodaja)

Poleg navedenih modulov uporabljamo tudi interface z drugimi progami, kot so DTI, VASCO, SAOP in EBA.