Kadrovska administracija in obračun plač

Obračunavanje in izplačilo plač sta s pravnega vidika precej zapletena. Zakonodaja s tega področja se stalno spreminja in zahteva neprestano prilagajanje in izboljšave.

Ne želite tvegati? Podpremo vas s svojim znanjem in vam z veseljem ponudimo naslednje storitve:

  • personalne mape (priprava pogodb, prijave in odjave,..)
  • obračun in izplačilo plač, avtorskih honorarjev in študentskega dela
  • obračunavanje potnih stroškov
  • urejanje prihodov in odhodov
  • vodenje evidenc
  • izračun rezervacij in razmejitev ob bilančnem zaključku leta
  • strokovno svetovanje vodilnim in zaposlenim
  • poročanje (AJPES, ZPIZ, FURS,..)