RAČUNOVODSTVO

Namesto vas lahko poskrbimo za:

  • knjiženje vhodnih in izhodnih faktur ter ostalih dokumentov
  • obdelavo gotovinskih in bančnih plačil
  • upravljanje s sredstvi
  • spremljanje zalog
  • priprava mesečnih in letnih računovodskih izkazov po SRS in MSRP
  • poročanje (Ajpes-u, Furs-u, pa tud notranjim uporabnikom)
  • davčni nadzor in revizija
  • obračun davkov in dajatev
  • elektronsko bančništvo
  • e- arhiv

 

Od drugih se razlikujemo predvsem po tehnološki usmerjenosti, ki nam omogoča dobro povezanost s strankami in ažurnost podatkov za zunanje in notranje uporabnike računovodskih informacij. Pri delu uporabljamo globalni sistem SAP;

imamo izkušnje s prevzemi podjetij in prenosom vseh finančnih zadev v SAP. Tuji nam niso niti številni drugi računovodski in administrativni programi (Vasco, Pantheon, EBA, ...)

Preferiramo kvaliteto pred kvantiteto.