Upravljanje s terjatvami

Na področju upravljanja s terjatvami vas podpiramo z naslednjimi dejavnostmi:

  • izdajanje izhodnih faktur
  • vodenje baze matičnih podatkov kupcev
  • upravljanje odprtih terjatev
  • preverjanje bonitetnih ocen kupcev
  • izterjave (pisne, telefonske,…)
  • sodne izvršbe

V današnjih  razmerah slabo plačilno disciplino rešujemo s preverjanjem novih kupcev, ažurnim spremljanjem odprtih terjatev in hitrim ukrepanjem izterjave. Poslovodjem in prodajnim oddelkom prepuščamo prodajo in skrb za nemoteno rast, mi pa poskrbimo, da z dobrim poslovnim odnosom podjetje ohranja likvidnost.